Lege ruimte

Uit : Progez Nieuwsbulletin Oktober 2008 over de pilot ‘GGZ aanbod door huisartsen’ waarin tien huisartsen uit het werkgebied meededen. Josca Fokkema vertelt wat de pilot haar heeft gebracht:

‘Als ik terugkijk op mijn werk als huisarts, merk ik dat de gesprekken met patiënten mij veel voldoening en energie geven.’
‘In de pilot werkten we met het vijfgesprekkenmodel. Dit model gebruikte ik zelf al en ik had gemerkt dat het vaak voldoende is om de patiënt verder te helpen. Juist voor patiënten die de drempel naar een psycholoog te hoog vinden, werkt deze aanpak heel goed. Na vijf gesprekken maak je de balans op en kijk je of de patiënt zelfstandig verder kan. Een tweede serie gesprekken is mogelijk evenals een doorverwijzing voor specifieke hulp.’
 ‘Voor mijzelf maakte de deelname aan de pilot mij duidelijk hoezeer mijn hart ligt bij het individuele contact met mensen. ’
 ‘Mede dankzij dit project in 2008 werd mij duidelijk dat ik meer wilde doen in het begeleiden van mensen dan als huisarts. Met Fokkema Coaching en Advies kan ik mij specifiek richten op diegenen, artsen maar ook andere mensen, die eens even pas op de plaats willen maken, die vragen hebben waar ze een antwoord op zoeken. Die vragen hebben of problemen ervaren in hun werk of met hun energiebalans of die zich afvragen hoe zij verder willen met hun loopbaan, hun leven.’