Lege ruimte

Uit : Progez Nieuwsbulletin Oktober 2008 over de pilot ‘GGZ aanbod door huisartsen’ waarin tien huisartsen uit het werkgebied meededen. Josca Fokkema uit Beilen vertelt wat de pilot haar heeft gebracht:

‘Als ik terugkijk op mijn werk als huisarts, merk ik dat de gesprekken met patiënten mij veel voldoening en energie geven.’
‘In de pilot werkten we met het vijfgesprekkenmodel. Dit model gebruikte ik zelf al en ik had gemerkt dat het vaak voldoende is om de patiënt verder te helpen. Juist voor patiënten die de drempel naar een maatschappelijk werker of een eerstelijnspsycholoog te hoog vinden, werkt deze aanpak heel goed. Na vijf gesprekken maak je de balans op en kijk je of de patiënt zelfstandig verder kan. Een tweede serie gesprekken is mogelijk evenals een doorverwijzing voor specifieke hulp.’
 ‘Voor mijzelf maakte de deelname aan de pilot mij duidelijk hoezeer mijn hart ligt bij het individuele contact met mensen. Als er sprake is van lichamelijke klachten waarbij de oorzaak ligt in werk of privé omstandigheden, kan ik als huisarts veel betekenen.’
‘ Ik heb nu – naast mijn werk voor de huisartsenopleiding - een praktijk als coach en supervisor. Hiermee richt ik mij specifiek op mensen -ook artsen- die vastlopen in werk en relaties of worstelen met zingevingvragen.’